Begeleiding parkinsonpatiënten door de (huis)apotheker

Wat is het?

Masterproef KU Leuven: Begeleiding van parkinsonpatiënten door de (huis)apotheker: een meerwaarde?  
Een protocol voor een Gesprek Goed Geneesmiddelengebruik (GGG) Parkinson werd ontwikkeld. Deze werd in het voorjaar 2021 op kleine schaal uitgevoerd waarbij er werd gepolst naar de eventuele meerwaarde bij apotheker, huisarts, neuroloog, parkinsonverpleegkundige en patiënt.

2021-2022: Grotere uitrol van dit gesprek is voorzien waarbij er nagegaan wordt welke bijkomende ondersteuning de apotheker nodig heeft om het gesprek vlot te laten verlopen.

De West-Vlaamse Chronic Care Projecten (empact en De Koepel) ondersteunen deze actie door het voorzien van een honorarium voor de apotheker.
Duur van het project : 2021-2022

Verwerkingsdoeleinde
In het kader van de rapportering voor statistische doeleinden meer bepaald het aantal afgeleverde groene enveloppen, krijgt FarmaFlux de instructie om Persoonsgegevens te verwerken tot geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens en deze (geaggregeerde en geanonimiseerde) gerapporteerde resultaten ter beschikking te stellen aan de Lokale beroepsvereniging in het kader van de verdere ontwikkeling van het beroep van apotheker.

Verwerkingswijze
Een specifieke CNK wordt ontwikkeld voor deze verwerking tot het bekomen van het aantal patiënten en verpakkingen die worden afgeleverd binnen de apotheek. De apotheker registreert bij elke aflevering deze specifieke CNK.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt ( geanonimiseerd en gepseudonimiseerd) voor het bekomen van het aantal gesprekken die worden gevoerd per apotheek.

Duur van het project

Gerelateerde links

Contactpersoon project

Bijkomende informatie
Contactpersoon
De Westvlaamse

Inge Huysentruyt                         
Kwadestraat 153 bus 1                 
8800 Roeselare
inge.huysentruyt@dewestvlaamse.be
+ 32 51/ 69 11 20

Contactpersoon FarmaFlux
Marc Buckens
info@farmaflux.be

Corine De Winter
corine.dewinter@apb.be