Begeleiding parkinsonpatiënten door de (huis)apotheker

Wat is het?

Masterproef KU Leuven: Begeleiding van parkinsonpatiënten door de (huis)apotheker: een meerwaarde?  
Een protocol voor een Gesprek Goed Geneesmiddelengebruik (GGG) Parkinson werd ontwikkeld. Deze werd in het voorjaar 2021 op kleine schaal uitgevoerd waarbij er werd gepolst naar de eventuele meerwaarde bij apotheker, huisarts, neuroloog, parkinsonverpleegkundige en patiënt.

2021-2022: Grotere uitrol van dit gesprek is voorzien waarbij er nagegaan wordt welke bijkomende ondersteuning de apotheker nodig heeft om het gesprek vlot te laten verlopen.

De West-Vlaamse Chronic Care Projecten (Empact, De Koepel en De Brug) ondersteunen deze actie door het voorzien van een honorarium voor de apotheker.
Duur van het project : 2021-2022

Doel

Kan de begeleiding van parkinsonpatiënten door de (huis)apotheker een meerwaarde betekenen?

Aggregatie en gefilterde informatie door FarmaFlux. Volgende info wordt vrijgegeven door de initiatiefnemers.

Gerelateerde links

Contactpersoon project

De Westvlaamse
Inge Huysentruyt                         
Kwadestraat 153 bus 1                 
8800 Roeselare
inge.huysentruyt@dewestvlaamse.be
+ 32 51/ 69 11 20

Contactpersoon FarmaFlux

Marc Buckens
info@farmaflux.be

Corine De Winter
corine.dewinter@apb.be