Iedereen weet dat elke apotheker gehouden is zijn documenten zoals (elektronische) voorschriften minstens 10 jaar bij te houden. De apotheker mag deze documenten ook in elektronische vorm archiveren bij een erkende tariferingdienst.

De dienst RAOTD werd ontwikkeld op vraag van de tariferingsdiensten. Doel is een centraal register op te stellen en als onderaannemer van de apothekers en de tariferingsdiensten volgende diensten uit te voeren:

  • de opslag van de wettelijk verplicht te archiveren documenten in een centraal register, in een eerste fase enkel het elektronisch voorschrift. Deze stroom wordt ‘RAOTD’ genoemd (Recip-e Archiving OT/TD).
  • de tarifering van elektronische voorschriften ten aanzien van de verzekeringsinstellingen
Aansluiting

Indien u interesse heeft om deze dienst te gebruiken, dient u contact te nemen met uw tariferingsdienst.