25 octobre 2022

Trusted Intermediate for Pharmacist

text?

TIP: Context

Voor de zelfstandige apotheken vormen de lokale beroepsverenigingen een belangrijke meerwaarde.  Ze zijn de vertrouwenspersoon voor de apotheker en tevens een noodzakelijk tussenpersoon voor de vele initiatieven binnen de farmaceutische zorg alsook daarbuiten.

Concreet maximaliseren deze strukturen -binnen de verdere informatisering in de gezondheidszorg-:

  • Coherentie tussen de informatiestromen; ongeacht de finaliteit
  • Maximale kwaliteit van de door de apotheker gecodeerde gegevens
  • Integrale ondersteuning voor de zelfstandige apotheker in het groeiend aantal initiatieven

Het Single Message Concept werd hiervoor uitgewerkt.  Tarificatie en archivering behoren reeds tot de finaliteiten van de tarificatiediensten binnen deze beroepsverenigingen.  Gelet op de uiterst geringe foutmarge bij het tariferen, is een gelijkaardige kwaliteitsgarantie een noodzakelijke troef in het welslagen van het Gedeeld Farmaceutisch Dossier of andere initiatieven –zoals bijvoorbeeld het medicatieschema- die kaderen in de farmaceutische zorg.   Het Single Message Concept werd daarom ook opgenomen in het lastenboek.

Wat betreft de beveiliging wordt voor de gegevensuitwisseling beroep gedaan op de door eHealth aangeboden versleuteling met bekende bestemmeling.  Het tariferen en het archiveren zal ook voordeel halen uit deze beveiliging.  Echter, voor de verwerking van de gegevens voor de farmaceutische zorg en op het niveau van de beroepsverenigingen is het nodig de gegevens in klaar te hebben.  We spreken hier over een uitbreiding van de finaliteit van een beroepsvereniging of een door de beroepsvereniging specifiek opgerichte organisatie.

Naar beveiliging toe wordt wel verwacht dat de gegevensset -met uitsluiting van de identificatie van de patiënt- versleuteld wordt (symmetrische versleuteling) op het niveau van deze beroepsverenigingen alvorens die beveiligd doorgestuurd worden naar het centrale systeem voor opslag en consultatie.

Het hoofddoel van het TIP systeem is dus de kwaliteitsbewaking en de coherentie tussen de informatiestromen te verzekeren (implementatie van het SMC project en dus het valideren, cleanen en verrijken van gegevens vooraleer de gegevens van medicatieverstrekking worden opgeladen in het Pharmaceutical Care Data Hub.

Bemerk echter dat het TIP systeem een zogenaamde multitennant applicatie waarbij alle beroepsverenigingen op éénzelfde platform samenwerken.

Concreet

De TIP staat -onder de verantwoordelijkheid van de officina-apotheker-  in voor een kwaliteitsvolle verwerking van zijn gegevens.

In een eerste fase zal de TIP de gegevenscollectie ondersteunen in het kader van het Gedeeld Faramceutisch Dossier.

Deze ondersteuning wordt geconcretiseerd door:

  • het implementeren van een beveiligde gegevenscollectie
  • het uniformiseren van deze gegevenscollectie
  • het valideren van de gegevens op het syntactisch en semantisch correct zijn met het oog op het maximaliseren van de betrouwbaarheid van deze gegevens
  • het formatteren van de gegevens met het oog op het delen van deze gegevens tussen de officina-apothekers.  Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan flexibiliteit naar uniformisering toe en naar aanpasbaarheid van de gegevensset teneinde het delen van de gegevens conform te laten gebeuren met de wettelijke bepalingen inzake welke gegevens mogen gedeeld worden
  • het versleutelen van de gegevens
  • het registreren van deze verwerkte gegevens in de zogeheten PCDH – lees een versleutelde opslag van de farmaceutische zorggegevens.

Praktisch beogen we dus de relevante gegevens voor de farmaceutische zorg te verwerken voor de apothekers actief in de publieke apotheken.

Deze TIP zal tevens ook gebruikt om de bestaande gegevensstromen tussen de apotheek en de tarificateidiensten te beveiligen.


Dernière mise à jour le 25/10/2022

Suivez-nous sur...

nos canaux de médias sociaux. Restez au courant des dernières innovations dans le secteur de la santé, des gadgets technologiques, etc.