Wat is het?

De 9 ministers van Volksgezondheid benadrukken het belang van vaccinatie tegen de seizoensgriep 2020-2021 in de context van COVID-19 en pleiten voor een gefaseerde aanpak van de vaccinatie.

Er is een risico dat het griepseizoen samenvalt met een COVID-19-piek. Voor de winter van 2020-2021 is het daarom noodzakelijk om prioritair de risicogroepen zo breed mogelijk te vaccineren om overbelasting van de gezondheidszorg te voorkomen. Daarenboven is vaccinatie van gezondheidswerkers essentieel om patiënten indirect te beschermen en om ervoor te zorgen dat ze beschikbaar blijven wanneer er zich een nieuwe golf van COVID-19 zou voordoen. Tenslotte zal de vaccinatie van personen tussen 50 en 64 jaar de werklast voor de eerstelijnsgezondheidszorg verminderen. 

 

Daarnaast moeten we rekening houden met  een verhoogde vraag naar griepvaccins én een vertraagde levering naar de apotheken en groothandelaars-verdelers.

https://www.fagg-afmps.be/nl/news/griepvaccinatie_2020_2021_gefaseerd_met_prioriteit_voor_risicogroepen

 

Gezien deze context werd in de schoot van het FAGG een TaskForce opgericht om te adviseren, maatregelen uit te voeren en op te volgen voor het goed gebruik en de goede verdeling van de griepvaccins. In deze Taskforce zijn de verschillende administraties van de federale en regionale overheden (FAGG, AViQ, VAZG, … ) vertegenwoordigd, naast de betrokken actoren: artsen, apothekers, ziekenhuisapothekers, groothandelaar-verdelers, bedrijfsgeneeskundige diensten, … die instaan voor het correct voorschrijven, verdelen en adviseren bij de griepvaccins.

Doel

Om de adviezen van de TaskForce die in maatregelen worden omgezet op te volgen, stelden APB en OPHACO voor om via FarmaFlux de aflevering van de vaccins vanuit de officina-apotheken dagelijks te monitoren : aan wie, hoeveel, welke leeftijdsgroepen, chronische patiënten, …

Dit laat toe op te volgen en bij te sturen waar nodig. Vb. herschikken van stocks …

Gerelateerde links

Contactpersoon project

Apr. Laure Geslin
+32 2 528 40 00 (algemeen nummer)

Contactpersoon FarmaFlux

Marc Buckens
info@farmaflux.be