Wat is het?

In 2013 startte WZC Leiehome in Drongen, met ondersteuning van de Universiteit Gent, een intern kwaliteitsproject om het onoordeelkundige psychofarmacagebruik in WZC te verminderen en een efficiënter psychofarmacabeleid uit te bouwen.
Ongeveer acht op tien bewoners in WZC blijkt immers volgens onderzoek (1) langdurig psychofarmaca te gebruiken, wat gepaard gaat met het verminderen van de levenskwaliteit en heel wat nevenwerkingen. (verhoogd valrisico, negatieve invloed op het geheugen, …).
Het psychofarmacagebruik in Leiehome daalde jaarlijks met 10% in de drie projectjaren (2013-2015) en het daalt nog steeds. Dit succes leidde tot een pilootproject in vijf Oost-Vlaamse WZC waar na een jaar eveneens een daling van gemiddeld 10% werd genoteerd. Het project werd verder uitgerold en is een Vlaams initiatief gefinancierd door de Vlaamse overheid.

 

(1) Health Services Research (HSR). Brussel: Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE); 2006. KCE Reports 47 A (D/2006/10.273/61)

Gegevens via FarmaFlux

Binnen het project psychofarmaca brengt het woonzorgcentrum zijn geneesmiddelengebruik, waaronder psychofarmaca, in kaart aan de hand van een monitoringtool. De psychofarmacacoördinator beheert deze tool en de toeleverende apotheker ondersteunt hem/haar bij het in kaart brengen van de categorie geneesmiddelengebruik. FarmaFlux ondersteunt hierbij deelnemende apothekers door het aanreiken van een uniforme rapporteringsaanpak.

Wat gebeurt er met deze monitoringtool/cijfers?

De cijfers/grafieken laten toe een evolutie in het psychofarmacagebruik na te gaan als deze cijfers bijvoorbeeld driemaandelijks worden opgevraagd bij FarmaFlux. Daarnaast kunnen de resultaten van deze analyse onderwerp zijn van een Medisch Farmaceutisch Overleg (MFO) of een Interdisciplinair Patiënt Overleg in het WZC.

Resultaten Visual impact Uitrol

51 rusthuizen toebeleverd door 30 apotheken – 6000 patiënten die continu opgevolgd worden  – Goed Geneesmiddelen Gebruik (GGG) en begeleiding voor 140.000 doosjes (begin oktober).

Interessant in dit verband is ook de Come-on studie (Collaborative Approach to Optimize Medication Use for Older People In Nursing Homes) uit 2015 gerealiseerd door de KU Leuven in samenwerking met de UCL en de eruit voortvloeiende aanbevelingen (2017). Onderzoek heeft aangetoond dat het voorschrijven van ongepaste medicatie en/of omissies in verband wordt gebracht met bijwerkingen, ziekenhuisopnames, sterfte en kosten van de gezondheidszorg. De COME-ON studie had als doel het effect te evalueren van een complexe interventie, met inbegrip van interdisciplinaire casestudies, op het gepast voorschrijven van geneesmiddelen voor ouderen in Belgische WZC.

Gerelateerde links

Contactpersoon project

Kaatje Popelier – Stafmedewerker VAD en Coördinator van de procesbegeleiders Psychofarmaca
Vanderlindenstraat 15 – 1030 Brussel
+32 2 423 03 33
vad@vad.be

Contactpersoon FarmaFlux

Corine De Winter
corine.dewinter@apb.be