Stap 1: Uitbestedingscontract

Waarom moet u een uitbestedingscontract tekenen

Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) maakt gebruik van een beveiligd systeem voor datacollectie dat beheerd wordt door de vzw FarmaFlux. Die waakt enerzijds over de kwaliteit van de gegevens die door de apothekers worden overgedragen vooraleer deze in de centrale databank van het GFD terechtkomen. Anderzijds draagt FarmaFlux de wettelijke verantwoordelijkheid voor wat betreft de privacybescherming van de patiëntengegevens, die via het GFD gedeeld worden. Gezien het feit dat deze verantwoordelijkheid alle apotheken moet dekken die bij het systeem kunnen aansluiten, werd een autonome juridische structuur, een vzw, opgericht.

STAP 2: Volg hier de Flow
  1. Klik op ‘download’
  2. Sla het document op uw bureaublad op
  3. open het document met adobe (https://get.adobe.com/reader) en Vul de lege tekstvelden aan met de gegevens van uw apotheek
  4. Klik op blz. 6 van het document bij de handtekening op het lege tekstveld
  5. Selecteer dan met welke eLEKTRONISCHE IDENTITEItSKAART (eID) u de overeenkomst wilt handtekenen
  6. U zal gevraagd worden heT document op te slaan. TEN SLOTTE GEEFT U DE PINCODE VAN UW eID IN OM HET DOCUMENT TE TIMESTAMPEN

Eens het contract ingevuld, klikt u hier om het via dit formulier te versturen of u kan het ook opsturen naar DPO p/a FarmaFlux – Stevinstraat 137 1000 Brussel. U kan ook het getekende contract inscannen en doormailen naar register@farmaflux.be.