Stap 1: Uitbestedingscontract

Waarom moet u een uitbestedingscontract tekenen

Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) maakt gebruik van een beveiligd systeem voor datacollectie dat beheerd wordt door de vzw FarmaFlux. Die waakt enerzijds over de kwaliteit van de gegevens die door de apothekers worden overgedragen vooraleer deze in de centrale databank van het GFD terechtkomen. Anderzijds draagt FarmaFlux de wettelijke verantwoordelijkheid voor wat betreft de privacybescherming van de patiëntengegevens, die via het GFD gedeeld worden. Gezien het feit dat deze verantwoordelijkheid alle apotheken moet dekken die bij het systeem kunnen aansluiten, werd een autonome juridische structuur, een vzw, opgericht.

STAP 2: Volg hier de Flow

Zo gauw u het contract heeft ingevuld, kan u het ons opsturen. Klik hier voor onze contactadressen.