Als apotheker bent u niet langer een onafhankelijke entiteit voor de verwerking van de medische informatie, maar maakt u deel uit van een groep.  Door de stijgende informatisering van gegevens en de groeiende behoefte aan gegevensdeling dringt adequate beveiliging zich op.

Naast het waarborgen van de privacy door de beveiliging van de gedigitaliseerde informatie, is even belangrijk wat, hoe en aan wie we uiteindelijk deze informatie communiceren.

Traceerbaarheid van de gegevensregistraties, toezicht op wie toegang heeft tot de informatie enz. behoren tot het veiligheidsbeleid van FarmaFlux. Specifiek aan de oplossing aangereikt door het ‘Single Message Concept’ is de transparantie: iedere apotheek ontvangt van elke registratie een ‘bevestiging van verwerking’.