DPIA_gebruik_TIP_statistische_doeleinden
Resultaten van uitgevoerde DPIA over het gebruik door FarmaFlux van gegevens uit de Trusted Intermediary for Pharmacists (TIP) voor statistische doeleinden op datum 07/12/2021