Buikgevoel bevestigen met data voor een betere zorg

Een ding is duidelijk : Covid-19 heeft een momentum gecreëerd dat wij apothekers met beide handen hebben gegrepen. Na (te) lang onder de radar gewerkt te hebben, profileren we ons nu als echte eerstelijns zorgverstrekkers die inzoomen op preventie, begeleiding en sensibilisering. FarmaFlux neemt daarbij het voortouw en blijft diensten ontwikkelen die de apotheker ondersteunen bij het uitvoeren van zijn zorgtaken. We schakelen een versnelling hoger dan indertijd met het GFD en willen de apotheker laten evolueren naar een datagedreven zorgverstrekker. Sommigen onder jullie fronsen misschien de wenkbrauwen, omdat jullie al jaren prima werk leveren gebaseerd op jullie kennis, ervaring en allicht een stukje “buikgevoel”. Nu kunnen we door het gebruik van jullie data ervoor zorgen dat jullie én een nog betere farmaceutische zorg aan jullie patiënten verschaffen én meteen ook jullie buikgevoel onderbouwen. Meten is immers weten.

Zorginitiatieven

Sinds iets meer dan een jaar werden met de steun van FarmaFlux meerdere zorginitiatieven gestart, al dan niet gelinkt aan Covid-19. Het zijn multidisciplinaire projecten rond zorg en zorgbegeleiding en dit zowel op regionaal als nationaal vlak. Proefprojecten worden als testcases gebruikt om farmaceutische basis- en voortgezette zorg in de praktijk meetbaar en kwantificeerbaar te maken. Bij al deze projecten maken we gebruik van zorgcodes, speciaal hiervoor aangemaakte CNK-codes, om zorghandelingen te registreren.

Mare Claeys

Voorbeeld
Een van die zorginitiatieven is de enveloppenactie, een project dat loopt in tal van Vlaamse ziekenhuizen om de transmurale medicatieoverdracht naar de apotheek te faciliteren en te verbeteren. FarmaFlux registreert hoeveel medicatieschema’s na ziekenhuisontslag de huisapotheker bereiken aan de hand van een CNK-code en doet een periodieke extractie van de geregistreerde gegevens ten behoeve van de rapportering. Mare Claeys, projectcoördinator VAN en Zorgzaam Leuven: “De data dat we dankzij de CNK-code verkrijgen, laat ons toe deze enveloppenactie op te volgen. Aan de hand van de returnratio motiveren we de bij het ontslag betrokken arts of verpleegkundige om de patiënt het belang van de enveloppe voor de apotheker duidelijk te maken. Die enveloppe bevat naast het medicatieschema dat cruciaal is voor de medicatiereconciliatie een infobrief met QR-code die verwijst naar een digitale vragenlijst waarin gepeild wordt naar wat er gebeurde tijdens de ontslagbegeleiding.“

(Gezondheids)winst
Een mooi voorbeeld dus dat toont dat we door datacollectie een beter beeld kunnen hebben omtrent eventuele geboekte gezondheidswinst, hetgeen toelaat de preventieve rol van de apotheker zichtbaar te maken, met als gevolg mogelijke besparingen op langere termijn op niveau van het budget gezondheidszorg.

Als datagedreven apotheker evolueren we zo nog meer en meer naar een gepersonaliseerde zorg en medicatiebegeleiding. De resultaten van de eerste ervaringen van de zorginitiatieven bevestigen dat het “buikgevoel” van de apotheker vaak klopt. Het is tijd om dit naar een hoger niveau te tillen.

Published by

Related Posts