Wie of wat is eHealth?

Tijdens de talloze frustratiemomenten van de laatste maanden als de eHealth diensten het voor de zoveelste keer lieten afweten, reageerden heel wat apothekers verbolgen op sociale media. Of deden een boos telefoontje naar de receptie van APB met de vraag waarom wij niets deden. Tijd om even uit te leggen wie/wat eHealth eigenlijk is?

Wie?
eHealth
is een organisatie opgericht door de federale overheid ter ondersteuning van de Belgische gezondheidszorg. Zijn o.a. betrokken partijen: RIZIV, Federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, KCE, FAGG, Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Agentschap zorg en gezondheid, NIC, de ziekenfondsen, LUSS en VPP.

Wat?
eHealth ontwikkelde het eHealth-platform

Voor wie?
Voor verschillende zorgverstrekkers waaronder de apotheker

Met welk doel?
Uitwisseling van elektronische privacygevoelige gezondheidsgegevens van de patiënt ondersteunen en beveiligen

Hoe?
Met een aantal diensten opgesplitst in 2 luiken (zie bovenstaand schema)

Hete zomer
Ook al zijn we geen partners van eHealth, betekent dit niet dat we met de armen gekruist gewacht hebben tot de pannes overgingen. Neen, we sloegen wel degelijk alarm.

In de voorbije zomer leidde de continue problemen ertoe dat artsen en apothekers een gezamenlijke brief naar Minister De Block en de eHealthverantwoordelijken stuurden. Ze eisten snelle oplossingen die de zorgcontinuïteit garandeerden en geen financiële impact hadden op patiënten en zorgverstrekkers. De artsen berichtten in de pers dat hun juridische dienst zich beraadde over een mogelijke schadevergoeding. eHealth zag zich verplicht te reageren en nam een aantal concrete maatregelen met minder storingen tot gevolg. Oef!

Stel ons uw vragen op freddyflux@farmaflux.be. Is het een vraag die voor anderen ook interessant is, dan besteden we er aandacht aan in een blogpost, anders krijgt u van ons een persoonlijk antwoord.

 

Volgende blogpost : Wat gebeurt er bij FarmaFlux als eHealth plat ligt? 

Published by

Related Posts