Activatie in 3 stappen

Ik heb nog geen FarmaFlux contract

Indien je je wil inschrijven voor één van onze diensten, is het noodzakelijk om hiervoor eerst een Uitbestedingscontract af te sluiten met FarmaFlux. Klik hiernaast voor een schematische weergave van de te volgen stappen of scroll naar beneden voor de meer gedetailleerde uitleg. Indien je nog vragen hebt, aarzel niet om ons te contacteren via support@FarmaFlux.be.

Door het ondertekenen van deze overeenkomst draagt de apotheker-titularis van de officina aan de vzw FarmaFlux de wettelijke verantwoordelijkheid over die gepaard gaat met de uitwisseling van gegevens en hun veiligheid.

White background NL

STAP ❶: De apotheker-titularis initieert de activering voor FarmaFlux

Bekomen van het uitbestedingscontract

Je kunt het uitbestedingscontract verkrijgen op één van de volgende manieren:

  1. [Mail] Hiervoor stuur je als apotheker-titularis een aanvraag naar registratie@FarmaFlux.be met de vermelding van je APB nummer en je softwarepakket.  Je uitbestedingscontract wordt opgestuurd ter ondertekening.
  2. [Download] U vindt het contractformulier hier.

Ondertekenen van het uitbestedingscontract

Door de apotheker-titularis.

Opsturen van het uitbestedingscontract

Ingevulde documenten kunnen ons bezorgd worden via:

  1. [Mail] Naar het adres: registratie@FarmaFlux.be
  2. [Fax] Naar het nummer 02-285 42 85 (vergeet niet te vermelden ‘T.a.v. FarmaFlux’)
  3. [Post] Naar  Marc Buckens p/a FarmaFlux – Stevinstraat 137, 1000 Brussel

 STAP ❷: FarmaFlux stuurt ontvangstbevestiging

  1. FarmaFlux valideert of alle informatie beschikbaar is.
  2. Attest van aansluiting voor FarmaFlux wordt naar de apotheker opgestuurd.

STAP ❸:Activatie van de diensten

  1. Na u aansluitingsattest van FarmaFlux ontvangen te hebben, activeren wij automatisch de beschikbare diensten voor u.
  2. U ontvangt een attest van aansluiting voor deze diensten binnen enkele werkdagen & uw softwarehuis gaat over tot activatie van de functionaliteit in uw softwarepakket.

 

Uitschrijven Uitschrijven

Indien u één van de diensten wenst de desactiveren kan dit door naar het tabblad uitschrijven te gaan en daar de gewenste dienst aan te duiden.
Let wel: wij activeren na ontvangst van het contract sowieso eerst alle diensten voor u.

Go to top